Category Archives: Comissió Sant Sebastià

Pregunta al Ple Municipal sobre Sant Sebastià

En el Ple Extraordinari del dia 29 de novembre, de presentació dels Pressupostos Municipals per el 2019, la cap de llista de “Gent per Cabrera”, Sra. Anna Maluquer, va realitzar una pregunta oficial demanant a quina partida hi havia l’assignació d’un import per realitzar el Pla de Reparcel·lació de la urbanització de Sant Sebastià i quina quantitat exacte estava prevista.

Tant la Regidora d’urbanisme com l’alcalde van contestar amb evasives, però es van comprometre a fer els tràmits de reparcel·lació de la urbanització dins del proper any.

Posted in Comissió Sant Sebastià | Leave a comment

Treballs Comissió Sant Sebastià

Continuant amb els treballs de la Comissió, aquesta s’ha reunit el passat dia 16 de novembre.

Es va resoldre que davant la inacció de l’Ajuntament en la regularització de la urbanització i d’acord amb les consultes legals realitzades, tots els propietaris que vulguin, presentin un escrit a l’Ajuntament, manifestant la seva queixa per la manca de actuacions i demanant les accions immediates per activar els tràmits necessaris per aconseguir la “recepció” de la urbanització per part e l’Ajuntament i així aconseguir el desbloqueig de llicències d’obres.

El text d’aquest escrit es pot demanar per correu electrònic a la nostra associació.

Per el que sabem ja hi ha algun propietari que l’ha presentant.

Posted in Comissió Sant Sebastià | Leave a comment