Category Archives: General

Diada 2019 – Ofrena floral al parc de Les Corts

Com cada any en la celebració de la diada de l’onze de setembre, es fa un acte al Parc de Les Corts, que inclou una ofrena floral al monument de Rafel de Casanova.

La nostra associació participarà d’aquest acte, en que tots els socis ens podeu acompanyar.

Posted in General | Leave a comment

Sant Sebastià – lliurament d’instància a l’Ajuntament

Ens plau comunicar-vos que el proppassat dia 5 d’abril vàrem registrar a les oficines de l’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR (núm. d’entrada 2583), la instància sol·licitant l’aprovació dels ESTATUTS de l’ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE COOPERACIÓ DE SANT SEBASTIÀ.JOSEP MARIA FUNALLET i JORDI ROCA, amb la còpia de la instància recent lliurada al registre municipal

Hem de donar-nos l’enhorabona a tots els interessats per l’èxit aconseguit, amb la signatura conjunta de 43 titulars, corresponent al 65,45% de la superfície de finques afectades de l’àmbit (excloent les de domini públic), és a dir, dues terceres parts.

Aquesta bona nova convé que la fem extensiva a tots els veïns que encara no s’han adherit a la iniciativa, convidant-los a participar.

Hem assolit una primera etapa d’una feina que hem de continuar, fins arribar al desbloqueig urbanístic del sector, amb l’objectiu comú de les mínimes actuacions i per tant les mínimes despeses, que haurem d’eixugar entre tots.

Posted in General | Leave a comment

Obres al Camí del Cros

Com molts sabeu al Camí del Cros, actualment també anomenat carrer del Torrent de Madà (que va de la benzinera de Madà a la riera d’Argentona), hi han unes obres de la Telefònica que han estat parades mes d’un any i amb alguns defectes als registres posats al lateral o inclús a la part de rodadura. També hi havien materials sobrants als vorals.

Davant d’això la Junta va veure convenient fer un escrit a l’Ajuntament d’Argentona, reclamant la correcció dels defectes, la finalització de les obres i la retirada del material sobrant, escrit presentat el 26 de febrer passat.

Sembla que l’escrit ha fet moure el tema, dons aquesta setmana s’estan acabant les obres, s’han corregit els defectes i retirat els materials sobrants.

Posted in General | Leave a comment

Reunió de propietaris de Sant Sebastià

El divendres dia 22 de març s’ha fet una reunió de propietaris de la urbanització de Sant Sebastià, a la Sala Nova.

El tema únic de la reunió era que els propietaris es comprometessin en la creació d’una “Associació Administrativa de Cooperació”, per la gestió amb l’Ajuntament de la redacció del projecte d’urbanització que ha de finalitzar, un cop fetes les obres que es consideren necessàries, amb la “Recepció” per part de l’Ajuntament, de dita urbanització i per tant amb el desbloqueig de les llicències d’obra nova i de qualsevol altre tràmit.

Es van comprometre propietaris que suposen bastant mes del 50% del total de la superficie de la urbanització, tal com es necessari per crear dita associació.

Posted in General | Leave a comment

Consells Municipals

El passat dia 7 de març vam ser convocats per assistir a una reunió a Can Martinet, on sens va informar de la creació d’uns Consells Municipals sectorials, en concret el Consell d’infraestructures i mobilitat i el Consell de civisme i convivència ciutadana.

La nostra associació i la resta d’associacions de veïns de Cabrera de Mar tindran representació a aquests consells consultius, a banda d’altres representants dels grups municipals, d’establiments i comerços, d’establiments de restauració i d’allotjaments locals, entre d’altres membres.

Aquests consells està previst que es reuneixin, de forma ordinària, dos cops l’any i de forma extraordinària quant ho convoqui la Presidència o una quarta part dels membres del Plenari.

Posted in General | Leave a comment

Reunió de propietaris de Sant Sebastià

El passat dia 18 de gener es va fer una reunió de propietaris de la urbanització de Sant Sebastià, a la Sala Nova, amb l’assistència de varis Regidors Municipals i de Regidors de la oposició i unes quaranta persones, de les que almenys trenta dues son propietaris de parcel·les de dita urbanització.

La taula va estar integrada per el Sr. Jordi Roca, President de l’Associació de Veïns d’Agell, acompanyat de la Sra. Inés Canadell, Advocada i el Sr. Antoni Renalias, Arquitecte.

Els membres de la taula van exposar la situació actual de la urbanització, que no està legalitzada i es van proposar als propietaris els passos a fer per aconseguir-ho. Els Regidors Municipals van exposar la posició de l’Ajuntament i finalment es va proposar la constitució d’una Entitat Urbanística Col·laboradora, que posada a votació es va aprobar per gran majoria.


Posted in General | Leave a comment

Diada 11 de setembre – Ofrena Floral

Imatge de l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova, portada per membres de la Junta.

Posted in General | Leave a comment

Acte del 11 de setembre al parc de Les Corts

La nostra Associació serà present a l’acte del dia 11 de setembre, a les 11 del matí, al parc de Les Corts, on farem una ofrena floral al monument a Rafael Casanova, com les altres entitats de Cabrera de Mar.

Animem a totes les veïnes i veïns d’Agell a participar-hi.

Serà una bona ocasió de mostrar la nostra voluntat de participació als actes comunitaris del poble i també de retrobar-nos després de les vacances.

Posted in General | Leave a comment

Segona reunió de la Comissió de la Festa Major d’Agell

El passat dijous dia 5 de juliol, es va fer la segona reunió d’aquesta Comissió.

Els representants de l’Associació de Veïns d’Agell vam demanar que a la portada del Programa General de la Festa Major de Cabrera de Mar, s’indiqués que també incloïa el programa de la Festa Major d’Agell, petició que no s’ha tingut en compte per part de la Regidoria de Festes.

Aquest programa de la Festa Major de Cabrera de Mar ja s’ha publicat al Web de l’Ajuntament i es pot comprovar que altra cop, i ja son molts, el nom del veïnat d’Agell està escrit de forma incorrecte.

Posted in General | Leave a comment

Presentació de l’Associació als veïns de Sant Sebastià

El diumenge passat dia 13 de maig, al Mas Pujol es va fer una presentació de l’Associació als veïns de Sant Sebastià.

Amb la presència de mes de trenta persones i un cop feta l’exposició dels antecedents i la creació de la nostra Associació de Veïns d’Agell, per part del President, diferents veïns de la urbanització de Sant Sebastià van exposar els problemes que tenen per la manca de “recepció” per part de l’Ajuntament, de dita urbanització i alguns dels passos i tràmits fets, durant anys, per aconseguir-ho.

També va ser la ocasió per que alguns dels presents es donessin d’alta com a Socis.

Posted in General | Leave a comment