Fins de l’Associació

ESTATUTS, Article 2

Els fins de l’associació són:

1 – Representar davant qualsevol organisme o entitat, els interessos generals de les persones residents al veïnat d’AGELL de Cabrera de Mar.

2 – Promoure les millores, tant materials com socials, d’aquest veïnat.

3 – Vetllar per la conservació dels costums i tradicions, com també per la conservació i respecte del territori d’AGELL i del seu patrimoni arquitectònic.

4 – Col·laborar amb l’Ajuntament del Municipi, en tot allò que tingui relació amb AGELL, defensant els interessos col·lectius dels veïns.

5 – Potenciar la cohesió dels veïns.

6 – Fomentar i dinamitzar la participació dels veïns en els assumptes col·lectius que afecten al veïnat d’Agell.

7 – Mantenir relacions de col·laboració amb altres associacions de veïns del poble.

8 – Utilitzar mitjans públics (sales de reunió, ràdios, etc.) per exercir les funcions de representació del veïnat d’Agell.

9 – Ser escoltats en les comissions municipals en assumptes que afectin al veïnat d’Agell.