Llista d’associats

NUM.   ALTA        NOM COGNOMS

1      30/12/2017    Jordi Roca i Marimon
2     30/12/2017    Anna Teixidò Sardà
3     30/12/2017    Miquel Bonet Anglarill
4     30/12/2017    Marc Briera Graupera
5     30/12/2017    Jordi Ros Teixidó
6     30/12/2017    Pep Bou
7     30/12/2017    Maria Carmen Reixachs Collado